esports5524

Sinh nhật
17 Tháng chín 1988 (Age: 35)
Gender
Male Baka
Trường
Đại học công nghiệp
Lớp
DHTH5
Niên khóa
2008
Top