nhox0194

Tính tình thất thường lâu lâu điềm đạm lâu lâu khùng khùng

Ăn Ngủ Chơi
Nơi ở
Q1, TPHCM
Gender
Male Vampire
Trường
BTX
Lớp
A4-A5
Niên khóa
2009-2012
Occupation
HS

Contact

Yahoo! Messenger
Risky_12love

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top