Mái nhà là bất cứ nơi đâu có bố ở bên con - Home is wherever I'm with you

Thảo luận trong 'Nhạc Quốc Tế' bắt đầu bởi [ẹc], 25 Tháng mười một 2011.

 1. [ẹc]

  [ẹc] Giải cứu ốc sên Staff Member  Lyrics to Home :
  Alabama, Arkansas, I do love my Ma & Pa
  Not the way that I do love you

  Holy Moley, Me-oh-My, you're the apple of my eye
  Girl, I’ve never loved one like you

  Man, oh man, you’re my best friend,
  I scream it to the nothingness
  There ain’t nothin’ that I need

  Well, hot & heavy, pumpkin pie,
  chocolate candy, Jesus Christ
  There ain’t nothin’ please me more than you

  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is wherever I’m with you (2x)

  La la la la, take me Home
  Baby, I’m coming Home

  I’ll follow you into the park,
  through the jungle, through the dark
  Girl, I’ve never loved one like you

  Moats & boats & waterfalls,
  alley ways & pay phone calls
  I’ve been everywhere with you

  That’s true

  We laugh until we think we’ll die,
  barefoot on a summer night
  Nothin’ new is sweeter than with you

  And in the streets we're running
  free like i's only you and mee
  Geez, you’re somethin' to see.

  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is wherever I’m with you (2x)

  La la la la, take me HomeBaby, I’m coming Home

  “Jade?”
  “Alexander?”
  “Do you remember that day you fell out of my window?”
  “I sure do, you came jumping out after me.”
  “Well, you fell on the concrete
  and nearly broke your ass
  and you were bleeding all over the place
  and I rushed you off to the hospital.
  Do you remember that?”
  “Yes, I do.”
  “Well, there’s something
  I never told you about that night.”
  “What didn’t you tell me?”
  “While you were sitting in the backseat
  smoking a cigarette you thought
  was going to be your last,
  I was falling deep, deeply in love with you
  and I never told you ‘til just now.”
  “Now I know.”

  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is whenever I’m with you
  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is when I’m alone with you

  Home
  Let me come Home
  Home is wherever I’m with you

  Ahh, Home
  Yes, I am Home
  Home is when I’m alone with you.

  Alabama, Arkansas, I do love my Ma & Pa
  Moats & boats & waterfalls & pay phone calls

  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is wherever I’m with you
  Ahh, Home
  Let me come Home
  Home is when I’m alone with you


  Dịch bằng google , thay từ bố con cho chữ tôi bạn cho nó đúng nghĩa :union-17:

  Alabama, Arkansas, tôi làm tình yêu của tôi Ma & Pa
  Không phải là cách mà tôi yêu bạn


  Moley Thánh, Me-oh-của tôi, bạn là quả táo của mắt của tôi
  Girl, tôi chưa bao giờ người thân yêu như bạn


  Người đàn ông, người đàn ông, bạn là người bạn tốt nhất của tôi,
  Tôi hét lên nó hư vô
  Hiện không phải là Nothin 'mà tôi cần


  Vâng, nóng nặng, bánh bí ngô,
  kẹo sô-cô-la, Chúa Giêsu Kitô
  Không có nothin 'xin vui lòng cho tôi nhiều hơn bạn


  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn (2x)


  La la la la, đưa tôi
  Baby, tôi đang sắp tới Trang chủ


  Tôi sẽ theo bạn vào công viên,
  thông qua rừng, thông qua bóng tối
  Girl, tôi chưa bao giờ người thân yêu như bạn


  Hào & thuyền & thác nước,
  hẻm cách trả các cuộc gọi điện thoại
  Tôi đã ở khắp mọi nơi với bạn


  Đó là sự thật


  Chúng tôi cười cho đến khi chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chết,
  chân trần vào một đêm mùa hè
  Nothin 'mới là ngọt ngào hơn với bạn


  Và trong các đường phố, chúng tôi đang chạy
  miễn phí như tôi chỉ có bạn và mee
  Geez, bạn somethin 'để xem.


  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn (2x)


  La la la la, đưa tôi HomeBaby, tôi sắp tới Trang chủ


  "Jade"?
  Alexander? "
  "Bạn có nhớ ngày hôm đó bạn rơi ra khỏi cửa sổ của tôi?"
  "Tôi chắc chắn làm, bạn đã nhảy ra khỏi tôi."
  "Vâng, bạn rơi vào bê tông
  và gần như đã phá vỡ mông của bạn
  và bạn đang chảy máu khắp nơi
  và tôi vội vã đến bệnh viện.
  Bạn có nhớ điều đó không? "
  "Vâng, tôi làm".
  "Vâng, có một cái gì đó
  Tôi không bao giờ nói với bạn về đêm đó. "
  "Những gì không bạn nói với tôi?"
  "Trong khi bạn đang ngồi trong hàng ghế sau
  hút một điếu thuốc bạn nghĩ
  sẽ là cuối cùng của bạn,
  Tôi đã rơi sâu, sâu sắc trong tình yêu với bạn
  và tôi không bao giờ nói với bạn 'til chỉ bây giờ. "
  "Bây giờ tôi biết."


  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là bất cứ khi nào tôi với bạn
  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là khi tôi một mình với bạn


  Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn


  Ahh, Trang chủ
  Có, tôi Trang chủ
  Trang chủ là khi tôi một mình với bạn.


  Alabama, Arkansas, tôi làm tình yêu của tôi Ma & Pa
  Hào & thuyền & thác nước thanh toán các cuộc gọi điện thoại


  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là bất cứ nơi nào tôi với bạn
  Ahh, Trang chủ
  Hãy để tôi đến Trang chủ
  Trang chủ là khi tôi một mình với bạn

   

Chia sẻ trang này