Đặt Logo vào trong trang web

Thảo luận trong 'Thiết kế Web' bắt đầu bởi darkevil1412, 29 Tháng mười 2006.

 1. darkevil1412

  darkevil1412 New Member

  Đoạn mã này giúp bạn đưa một hình Logo vào trang web của bạn, nó sẽ luôn nằm góc phải phía dưới màn hình và luôn giử vị trí cố định cho dù bạn kéo trang web lên hay xuống. Chú ý là Logo này bạn phải dùng các phần mềm đồ hoạ để thiết kế riêng và đưa vào. Bạn có thể điều chỉnh kích thước và vị trí của logo tuỳ ý.

  < !-- Các bước thực hiện như sau: -- >

  <!-- Bước 1: Dán đoạn code bên dưới vào trong phần HEAD của tài liệu HTML -->

  <HEAD>

  <script LANGUAGE="JavaScript">

  <!-- Begin

  function setVariables() {
  imgwidth=235; // logo width, in pixels
  imgheight=19; // logo height, in pixels
  if (navigator.appName == "Netscape") {
  horz=".left";
  vert=".top";
  docStyle="document.";
  styleDoc="";
  innerW="window.innerWidth";
  innerH="window.innerHeight";
  offsetX="window.pageXOffset";
  offsetY="window.pageYOffset";
  }
  else {
  horz=".pixelLeft";
  vert=".pixelTop";
  docStyle="";
  styleDoc=".style";
  innerW="document.body.clientWidth";
  innerH="document.body.clientHeight";
  offsetX="document.body.scrollLeft";
  offsetY="document.body.scrollTop";
  }
  }
  function checkLocation() {
  objectXY="branding";
  var availableX=eval(innerW);
  var availableY=eval(innerH);
  var currentX=eval(offsetX);
  var currentY=eval(offsetY);
  x=availableX-(imgwidth+30)+currentX;
  y=availableY-(imgheight+20)+currentY;
  evalMove();
  setTimeout("checkLocation()",10);
  }
  function evalMove() {
  eval(docStyle + objectXY + styleDoc + horz + "=" + x);
  eval(docStyle + objectXY + styleDoc + vert + "=" + y);
  }
  // End -->
  </SCRIPT>

  <!-- Bước 2: Đưa sự kiện onLoad vào trong BODY tag -->

  <BODY onload="setVariables(); checkLocation();">

  <!-- Bước 3: Đặt đoạn code bên dưới vào trong phần BODY tài liệu HTML -->

  <div id="branding" style="position:absolute; visibility:show; left:235px; top:-50px; z-index:2">
  <table width=10 bgcolor=#ffffff><td>
  <center></center></font></td>
  </table>
  </div>
   

Chia sẻ trang này