Cách tạo tuyết rơi !!! ^0^

Thảo luận trong 'Thiết kế Web' bắt đầu bởi ga_kid_1412, 12 Tháng một 2007.

 1. ga_kid_1412

  ga_kid_1412 New Member

  Các bạn hãy nhúng đoạn Java Script bên dưới vào trang web của bạn đồng thời kết hợp với 1 image. Mức độ tương thích trình duyệt rất tốt, nó có thể tương thích với cả 2 trình duyệt Internet Explorer & Netscape Navigator. Bạn hãy copy đoạn Java Script dán vào Notepad sau đó lưu lại thành file có đuôi .htm hoặc .html.

  Các bạn lưu ý: Khi tạo 1 image này các bạn cần tạo image này càng nhẹ nhàng chừng nào thì bông tuyết gơi càng nhẹ nhàng và uyển chuyển chừng đó, image này phải đạt mức độ trong suốt, kích thước bức ảnh càng nhỏ thì càng đỡ phải che mất chữ của bạn.  CODE
  <html>

  <head>

  <title>Hieu Ung JavaScript Tuyet Dang Roi</title>

  </head>

  <body>

  <center>
  <script LANGUAGE="JavaScript1.2">

  <!-- Begin

  var no = 25; // Số tuyết

  var speed = 10; // Số càng nhỏ tuyết di chuyển(rơi) càng nhanh

  var snowflake = "images/idcs.gif"; // Nơi đây chèn hình bông tuyết

  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // Bộ duyệt tìm nạp vào

  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

  var dx, xp, yp; // tọa độ và những vị trí thay đổi

  var am, stx, sty; // Độ rộng và những bước thay đổi

  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

  if (ns4up) {

  doc_width = self.innerWidth;

  doc_height = self.innerHeight;

  } else if (ie4up) {

  doc_width = document.body.clientWidth;

  doc_height = document.body.clientHeight;

  }

  dx = new Array();

  xp = new Array();

  yp = new Array();

  am = new Array();

  stx = new Array();

  sty = new Array();

  for (i = 0; i < no; ++ i) {

  dx = 0; // những biến đổi toạ độ tập hợp

  xp = Math.random()*(doc_width-50); // tập hợp những thay đổi vị trí

  yp = Math.random()*doc_height;

  am = Math.random()*20; // tập hợp những thay đổi độ rộng

  stx = 0.02 + Math.random()/10; // tập hợp những thay đổi bước

  sty = 0.7 + Math.random(); //tập hợp những thay đổi bước

  if (ns4up) { // những lớp tập hợp

  if (i == 0) {

  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

  } else {

  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

  }

  } else if (ie4up) {

  if (i == 0) {

  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

  } else {

  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

  }

  }

  }

  function snowNS() { // hàm Netscape hoạt cảnh chính

  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

  yp += sty;

  if (yp > doc_height-50) {

  xp = Math.random()*(doc_width-am-30);

  yp = 0;

  stx = 0.02 + Math.random()/10;

  sty = 0.7 + Math.random();

  doc_width = self.innerWidth;

  doc_height = self.innerHeight;

  }

  dx += stx;

  document.layers["dot"+i].top = yp;

  document.layers["dot"+i].left = xp + am*Math.sin(dx);

  }

  setTimeout("snowNS()", speed);

  }

  function snowIE() { // hàm IE hoạt cảnh chính

  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

  yp += sty;

  if (yp > doc_height-50) {

  xp = Math.random()*(doc_width-am-30);

  yp = 0;

  stx = 0.02 + Math.random()/10;

  sty = 0.7 + Math.random();

  doc_width = document.body.clientWidth;

  doc_height = document.body.clientHeight;

  }

  dx += stx;

  document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp;

  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp + am*Math.sin(dx);

  }

  setTimeout("snowIE()", speed);

  }

  if (ns4up) {

  snowNS();

  } else if (ie4up) {

  snowIE();

  }

  // End -->

  </script>
  </body>

  </html>
   
 2. boymc

  boymc Administrator

  cách nì thì okie nhung lạm dụng wá sẽ khiến site bị nặng , nhất là với các PC cầu hình chậm :D
  hàng :

  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;


  giúp bạn xác định phạm vi rơi cùa tuyết ...
  Check it out!
   

Chia sẻ trang này