Nơi Sweet ( Boo ) bị sặc nước =)) .

galamanutd3089

New Member
Uhm, coan giống papa, môn học bài ta chỉ giỏi mỗi môn Sinh :)) :)) .
Boo coan, coan thix ăn Ốc hem :D .
Coàn DA, cái chữ ký của nhà ngươi có gì khó làm, để ta bắt chước :)) .
 
Top