Tại sao hong chém Tina ...

Kumiho

Never die
là cha Xanh lè xanh lét chứ là ai :union-21:
đề nghị 2 người kia ko tranh giành thầy Hải nghen :union-6: nghe đồn thầy có vợ kon òi, 2 người làm vậy thầy bị vợ thầy wánh ghen chết :union-16:
 

Kumiho

Never die
bớ người ta ông Xanh lè ăn hếp kon nít (và nói xấu người đẹp) :union-24:
alô Tina: zị cho hỏi thim Tina 1 câu nữa. ai xấu nhứt 4rum này vậy :union-16:
 
Top