Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

TRÒ CHƠI ÂM NHẠC

Thảo luận trong 'Đố Vui' bắt đầu bởi pinkstar, 10 Tháng mười hai 2005.

 1. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  Trò chơi mới nè, giống như "Trò chơi âm nhạc" trên vtv3 á. dựa vào lời bài hát đoán tên bài hát và tên ca sĩ.
  Chú ý: Các bạn phải đoán đúng tên bài hát và tên ca sĩ trình bày bài hát đó. điều nì bắt buộc. Nếu thiếu coi như chưa giải được.
  Mỗi bài hát đoán đúng sẽ được 20$

  Bắt đầu nè
  1. ...Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng,.....
  2. ...Em ơi trách anh mà làm gì, vì biết anh không muốn đâu...
  3. ...Tình yêu như mật ngọt trên cao...
  4. ...Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy...
  5. ...Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người 1 nơi...
  6. ...Ôi em làm sao,Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới...
  7. ...Một tình yêu rực rỡ chứa trong lòng như muôn màu sắc...
  8. ...Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày...
  9. ...Hãy hát khúc ca cho tình yêu còn trong giấc mơ...
  10. ...mịt mù chân mây người đã ra đi bỏ một người ở lại...
   
 2. amen

  amen New Member

  1.dẫu có lỗi lầm. Minh quân
  3. nhé anh. Mỹ tÂm
  7.Sắc màu trái tim. HAT
   
 3. mrbean

  mrbean Member

  2. Làm sao Để tốt cho cả 2
  4. Vì yêu-kashim hoàng vũ
  5. có nhau trọn đời- Hồ Quỳnh Hương
  4.VẦntg trăng khóc- Nhật tinh anhh, khánh ngọc
  6.Nhớ-Mỹ tâm
  9.tình xót xa thôi -Mỹ tâm
  10. Chạy trốn kỉ niệm- Ưng Hoàng Phúc

  Hết 10 bài, heheh, hâm mộ wá
   
 4. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  ack, mới khai trương mà anh đã giải hết goài . 17 bài típ nà


  11.Ngày đôi ta biệt ly giọt buồn chia đôi đường đi..
  12.Chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy...
  13.Ôi giấc mơ tuyệt vời,Anh cùng em nắm tay vụt bay đến nơi xa vời
  14.Nghĩ về anh, vui 1 chút thôi...
  15.Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây,Lướt gió êm đềm
  16.Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
  17.Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vấn vương ...
  18.Thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen...
  19.Chạy tung tăng theo cơn gió nhíu vai giọt nắng đùa tóc em
  20.Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh
  21.Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
  22.Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
  23.Buồn làm gì khi con tim ai đã lỡ trót yêu bóng hình ai
  24.Vì anh đã hứa em yêu là sẽ yêu em
  25.Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
  26.Nắng tắt trăng vừa lên cuối đường,Bỏ quên con tim héo mòn
  27.Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
   
 5. mrbean

  mrbean Member

  típ đê, để ôn luyện lại trình độ mới được
  thêm đi nhóc ơi , mỗi lần khoảng 50 bài á
   
 6. starrynight

  starrynight New Member

  Xem ra cũng nhìu bài mà mí bạn bít wá ........... CLB đã mạnh lên òi..........
  Quy định : MOD Âm Nhạc ko đc tham gia nha !!!!
   
 7. HONEST BOY

  HONEST BOY New Member

  1. Dẫu có lỗi lầm
  3. nhé anh
  4. vì yêu
  5. vầng trăng khóc
  6. nhớ
  7. sắc màu tình yêu
   
 8. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  anh honest boy ui, mấy bài hát đó có câu trả lời hết gùi
   
 9. mrbean

  mrbean Member

  11.tình yêu mang theo-nhật tinh anh
  12.hãy về đây bên anh - Duy mạnh
  13. Thiên thần nhỏ bé-MTV
  14.Tình Yêu-HQH
  15.tóc hát-Đoan trang
  16.Niềm tin chiến thăng-Mỹ tâm
  17.tình em còn mãi-Mỹ tâm
  18.em mơ về anh-Mỷ linh
  19.nắng sân trường-Đan trường
  20.mãi mãi 1 tình yêu-Dan trường
  21.Tôi ko tin -UHP
  22.Còn ta với nồng nàn-Quang Dũng
  23. ko thể ở bên nhau-AXN
  24.trái tim khắc tên anh và em-AXN
  25. Tình bạn-Quang vinh
  26.tình iu tìm thấy-Quang vinh
  27. BỨc thư tình đầu tiên-tấn minh
   
 10. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  đúng hết gùi.... ack, mrbean nhanh tay quá
  24 bài = 480$
  amen : 3 bài = 60$
   
 11. mrbean

  mrbean Member

  more more pink ơi, đang kiếm tiền, hờhò
  cái này dễ wá ^^, có money nhiều nữa ^^
   
 12. neversaynever

  neversaynever New Member

  aaaaaaaa, mrbean chơi muh` hông chừa ai hết à. thấy ghét ghia!!! :( Lần sau mình phải nhanh tay hơn mới được!!!
  Pink ui, tăng độ khó lên đi.. vầy dễ quá à, coi chừng em bị bean lột hết tiền bây h...... O:-)
   
 13. mrbean

  mrbean Member

  ak ak, k thắng ko fá à nha
  cứ như thế là vừa rồi, tăng số lượng lên thôi là được
  ko nhất thiết fải nhạc trẻ, tiền chiến cũng okie, nhìu thể loại lên tí ^^
   
 14. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  típ nà, anh bean cứ từ từ thui, nhường cho ng` khác nữa nhe :D

  28. Möa rôi rôi moät ngaøy, nhö möa rôi moät ñôøi, möa rôi maõi…
  29. Duø raèng anh seõ coá daønh troïn thôøi gian ñeå luoân beân em…
  30. Vaø duø anh coù treû laïi, vaãn nguyeân lôøi theà… ;;)
  31. Em laø vì sao ñeâm doäi vaøo tim anh...
  32. Chæ mong raèng mai ñaây coøn vöông höông thôm tình cuõ…
  33. Nhöng em coøn coù vaán vöông moái duyeân tình cuõ …
  34. Böôùc cöù böôùc xin ñöøng ñeå traùi tim anh laïi ñaây…
  35. Caàm tay nhau, töïa vai nhau, ngoài beân nhau ta say haùt ca…
  36. Giôø ñaây chæ thaáy tröôùc maét dó vaõng coù em vaø toâi…
   
 15. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  37.Raèng maõi yeâu hôõi ngöôøi, vì giaác mô seõ ñeïp khi mình beân nhau…
  38.Mình haõy cuøng nhau vöôùt qua thöû thaùch kia…
  39.Cho anh beân em nhö ngaøy xöa, laø luùc ta cuøng nhau döôùi möa…
  40.Haõy nôû nuï cöôøi, nuï hoa ôi…
  41.Nhieàu khi em muoán noùi ra, nhöng khoù bieát bao…
  42.Ñaâu roài eâm aùi tay caàm tay nhöõng thaùng ngaøy…
  43.Nhôø maây nhaén vôùi trôøi cao…
  44.Mong cho thôøi gian qua nhanh sôùm mai thaáy anh quay veà
  45.Moät nuï hoàng nôû thôn ngaùt, anh ñaõ cho em…
  46.Nhìn em ñi qua toâi töïa khoùi söông…
  47.Khoâng coøn ai thay theá anh trong giaác moäng… :D
  48.Töø giaây phuùt aáy ñeán baây giôø cuõng ñaõ bao ngaøy
  49.Chæ mình em thoâi vaø em haõy höùa vôùi anh ñi : yeâu mình anh thoâi nheù em
  50.Ngöôøi yeâu em hôõi, em laø aùnh saùng, vaàng traêng xanh maùt mô maøng
   
 16. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  độ khó tăng lên rùi đó.... try..........
   
 17. neversaynever

  neversaynever New Member

  Khó quá đi mất!!!! /:)
  38. Làm lại từ đầu
  39. Giấc mơ anh và em bên nhau.
  44. Đêm nghe tiếng mưa.
   
 18. pinkstar

  pinkstar Anime Master

  yeah, siz trả lời đúng 3 bài rùi đó.....
  mọi ng` ui, make a try............
   
 19. boom_boom

  boom_boom New Member

  42. CUNG ĐÀN TÌNH YÊU
  43. CÀNG XA CÀNG NHỚ
  44. TÔI ĐI TÌM TÔI
   
 20. nhí

  nhí New Member

  ủa sao ko có $ thưởng j` hết zậy pink*
  mà pink* thêm nhạc nước ngoài zô đi
  Nhí ít nghe nhạc VN lém ;)
   

Chia sẻ trang này