Các mem 10A5 vào điểm danh nào!!!

wyti_kid

New Member
Ðề: Các mem 10A5 vào điểm danh nào!!!

Hiz, nghe đồn là hạng nhứt zới học sinh trung bình bị chuyển sang lớp khác :((
 
Top